Question
Обновлено на
10 февр. 2019

  • Вьетнамский
  • Английский (американский вариант)
Вопрос про Английский (американский вариант)

Покажите мне примеры предложений с bạn có thể chỉ cho tôi cách bắt đầu học tiếng anh, tôi đang rất hoang mang về trình độ tiếng anh của mình. ngay bây giờ tôi nên làm những gì? .Назовите мне как можно больше повседневных выражений.

Ответы
Read more comments

  • Английский (американский вариант)
  • Английский (британский вариант) Практически свободно говорящий
[News] Эй, привет! Тот, кто учит язык!

Поделиться этим вопросом
Покажите мне примеры предложений с bạn có thể chỉ cho tôi cách bắt đầu học tiếng anh, tôi đang rất hoang mang về trình độ tiếng anh của mình. ngay bây giờ tôi nên làm những gì?.
Related questions
Similar questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question