Question
Обновлено на
17 мая 2018

  • Вьетнамский
  • Английский (американский вариант)
Вопрос про Английский (американский вариант)

Покажите мне примеры предложений с tôi muốn cải thiện tiếng anh. Tôi muốn làm quen với những người bạn bản xứ để trò chuyện và học hỏi thêm. Bạn có thể giúp tôi không? .Назовите мне как можно больше повседневных выражений.

Ответы
Read more comments

  • Вьетнамский

  • Английский (американский вариант)

  • Английский (американский вариант)

  • Английский (американский вариант)

  • Вьетнамский

  • Вьетнамский

  • Арабский

  • Вьетнамский
[News] Эй, привет! Тот, кто учит язык!

Поделиться этим вопросом
Покажите мне примеры предложений с tôi muốn cải thiện tiếng anh. Tôi muốn làm quen với những người bạn bản xứ để trò chuyện và học hỏi thêm. Bạn có thể giúp tôi không?.
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question